Spring naar inhoud

Welkom bij Autminds

Autminds is een congres voor en door mensen met autisme. Autminds biedt een mix van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. Autminds kan worden omschreven als “a meeting of minds”, vandaar de naam Aut-minds.
Autminds 2016 werd gehouden op zaterdag 8 oktober 2016 in Oosterbeek. 

Overlijden Rick Ursem

Ons, als organisatie van Autminds, bereikte het droevige nieuws van het overlijden van Rick Ursem.

Rick was dit jaar een van de sprekers op Autminds. Hij deelde zijn ervaringsverhaal over autistisch en homoseksueel zijn tijdens de bijdrage van AutiRoze. Door het delen van zijn eigen ervaringen droeg hij bij aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp en aan het bieden van (h)erkenning voor andere LHBT-ers met autisme.

We wensen de familie en vrienden van Rick veel sterkte met dit verlies.

 

Presentaties Autminds 2016

Een presentatie gemist? Of wil je een presentatie nog eens rustig nalezen? Dat kan!

Alle presentaties die op Autminds 2016 werden gehouden zijn hier terug te vinden.

Zo kun je nog een keer nagenieten, geïnspireerd raken of, voor wie er niet bij was, ontdekken wat je gemist hebt.

Wat eerste reacties van bezoekers

Wat eerste reacties van bezoekers aan Autminds 2016:

“Hartelijk dank voor alle moeite die jullie deden om er zaterdag zo’n mooie dag van te maken. De vijf lezingen waren stuk voor stuk de moeite waard en voor mij hadden er nog twee dagen aangeplakt mogen worden want ik had de overige tien ook graag gehoord. Ik hoop dat ik volgend jaar de kans weer krijg. De lezingen gaven een mooi beeld van de veelzijdigheid van autisme. Kwetsbaarheden werden getoond, problemen maar ook de krachtige kanten, het geloof in jezelf, de talenten, de ijver en inzet en het eigene van iedere persoon.”

“De kwaliteit van sommige presentaties viel tegen”.

“Hoedje af voor de sprekers!”

“Het was goed georganiseerd. Er was veel rekening gehouden met autisme bij bezoekers.”

“Meld het congres ook bij artsen-organisaties, UWV’s, psychologen-organisaties e.d.”

“Mensen zonder autisme zijn welkom, zolang het maar een duidelijke minderheid is en zolang het maar geen mensen zijn die ‘aan me verdienen'”

“Ik ben zeer blij dat ik ben geweest, al is het helemaal uit het verre België ;)”

115 aanwezigen op Autminds

Autminds 2016 werd bezocht door 115 mensen. Dit aantal is inclusief de sprekers, vrijwilligers en organisatie. Het aantal aanwezigen is daarmee iets groter dan vorig jaar. Autminds 2015 had eveneens ruim 100 bezoekers.

Bedankt

Iedereen die op de een of andere manier betrokken was bij Autminds 2016: Bedankt!

Langs deze weg willen we het Dr. Leo Kannerhuis bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van haar locatie De Brouwerij.

We bedanken De Brouwerij voor de gastvrije ontvangst, en eveneens voor het gebruik van hun locatie.

Een speciaal woord van dank gaat naar Evert, huismeester van De Brouwerij. Hij was er als eerste, om ons binnen te laten, en vertrok als laatste. En zelfs na 8 oktober doen we nog een beroep op hem, zodat de gevonden voorwerpen weer bij hun eigenaar terecht kunnen komen.

Natuurlijk bedanken we ook al onze sponsoren, vrijwilligers en sprekers.

De organisatie van Autminds

Logo De Brouwerij

Online evaluatieformulier Autminds 2016

Beste bezoekers, vrijwilligers en sprekers,

Autminds 2016 zit erop. We hopen dat het voor jullie een geslaagde dag is geweest.

We zijn erg benieuwd naar hoe jullie de dag hebben ervaren en willen jullie vragen om het evaluatieformulier in te vullen via deze link:
http://autminds.nl/evaluatieformulier-autminds-2016/

Als je meerdere kaarten hebt gekocht gelieve dan je congresgenoot ook deze link door te sturen. We horen ook graag zijn/haar mening.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen.

De Autminds organisatie.