Praktische informatie en huisregels

Autminds 2016 wordt gehouden op 8 oktober 2016, in het gebouw van de scholengemeenschap De Brouwerij (locatie Oosterbeek), Stationsweg 49, 6861 EE Oosterbeek. De locatie ligt vlakbij een station, dus is goed bereikbaar met het OV.

Eten en drinken

Voor eten en drinken wordt gezorgd. Vegetarisch eten is mogelijk. Overige dieetwensen kunnen we als organisatie niet realiseren.

Badges

Op de dag zelf krijgt u een badge met daarop uw naam (echte naam of pseudoniem). Bezoekers kunnen een kleurencode toevoegen om hun contactvoorkeuren aan te geven. De kleuren betekenen het volgende:

Rood: A.u.b. geen contact met mij aangaan;
Geel: Alleen contact met mij aangaan als ik je daar toestemming voor heb gegeven;
Groen: Ik zou graag contact willen leggen, maar ik heb moeite zelf het initiatief te nemen. Ik stel jouw initiatief op prijs;
Wit = geen kleur: Ik reguleer mijn contacten en communicatie met anderen zelf.

Fotos, video en geluidsopnamen

Foto’s maken mag alleen voor eigen gebruik. Mensen die een groene keycord dragen, geven hiermee aan dat ze niet op de foto willen (De standaard kleur keycord is paars). We vragen je te respecteren dat iemand niet op de foto wil, en dit dan ook niet (herkenbaar) te doen.

Autminds heeft 2 fotografen die foto’s zullen maken van de conferentie. Een deel hiervan zal ook voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. Ook zij zullen rekening houden met de mensen die niet (herkenbaar) op de foto willen.

Video- en geluidsopnamen mogen alleen gemaakt worden na uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

Mobiele telefoon

Zet je mobiele telefoon op trillen of stil. Op de locatie is de ontvangst van 3G/4G slecht (van de meeste providers).

Roken

Roken mag alleen buiten het gebouw op de aangewezen plaats.

Buitenschoenen niet toegestaan in gymzaal

Een deel van de lezingen vindt plaats in een echte gymzaal. Met een typische gymzaalvloer. Het is niet toegestaan om met je (buiten)schoenen op deze vloer te lopen.

De organisatie van Autminds heeft “zwembad”overschoenen aangeschaft. Van die plastic dingen die je over je schoenen kunt trekken. Je kunt ook je schoenen uittrekken en op je sokken lopen. Zelf sloffen meebrengen mag ook.

Ga je naar een lezing in de gymzaal? Houdt hier dan rekening mee!

Honden en andere dieren

Honden en andere dieren zijn uitsluitend toegestaan als deze als hulpdier dienen en ook als zodanig herkenbaar zijn.

Gedrag bij de presentaties

Ben je (iets) te laat voor een presentatie? Kom dan stilletjes achter in de zaal binnen.

Wil je eerder weg bij een lezing of workshop? Doe dat dan zo stil mogelijk. Hiervoor geldt: er uit = er uit. Het is niet de bedoeling dat je een zaal opnieuw betreedt nadat je hem vroegtijdig verlaten hebt.

De spreker bepaalt hoe hij omgaat met vragen uit het publiek. Bijvoorbeeld of je tussendoor vragen kunt stellen, of dat je moet wachten tot hij/zij uitgepraat is en je vragen aan het eind kunt stellen.

Vermissing, verlies of diefstal van spullen

De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor vermissing, verlies of diefstal van spullen. Met andere woorden: let zelf goed op je spullen. Op Autminds is geen bewaakte garderobe of andere vorm van bewaking aanwezig. Als je kostbare voorwerpen meeneemt, zoals een laptop of fototoestel, is dat op eigen risico.

Overig

Accepteer van elkaar dat ieders wensen en behoeften sterk van elkaar kunnen verschillen. Houdt rekening met elkaar.

En verder worden iedere vorm van agressie, geweld of discriminatie natuurlijk niet getolereerd.

Share