Spring naar inhoud

FAQ

Deelnemers

Is Autminds aangepast aan mijn autisme?

Hoewel we ons best doen om Autminds voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, realiseren we ons dat dit niet helemaal kan. Daarvoor zijn mensen met autisme te verschillend. Wat de één nodig heeft, kan de ander juist storen. Een voorbeeld is dat de ene persoon met autisme het prettig kan vinden mensen aan te raken, terwijl de ander dat niet wil of er niet tegen kan. Het maken van bepaalde geluiden of bewegingen kan voor de één rustgevend werken (meestal degene die het doet) en voor een ander tot overprikkeling leiden (meestal degene die het ziet of hoort).

We gaan ervan uit dat je in staat bent rekening te houden met elkaar.

Wat we wèl bieden is:

  • een rustige ruimte om je terug te trekken;
  • een badge-systeem waarmee je de hoeveelheid communicatie met andere deelnemers kunt regelen;
  • zoveel mogelijk duidelijkheid.

Neem contact met ons op als je een speciale wens hebt en wilt weten of we je daarmee kunnen helpen.

Mag ik een begeleider meenemen?

Ja, als persoon met autisme kun je uiteraard een begeleider meenemen als je daar steun aan hebt. De begeleider moet zich wel apart inschrijven en een kaartje kopen. Begeleiders kunnen we dus geen gratis entree bieden.

Mag ik mijn hond meenemen naar Autminds?

Nee, honden zijn niet toegestaan op Autminds, tenzij dit een hulphond/begeleidingshond is.

Een hulp- of begeleidingshond moet duidelijk herkenbaar zijn als zodanig, bijvoorbeeld doordat hij een bepaald dek draagt of iets anders waardoor het voor iedereen duidelijk is dat de hond er is om jou te helpen.

Ook verwachten we van deze hond dat hij zich zo gedraagt, dat de overige bezoekers er geen last van hebben. Bedenk dat er deelnemers kunnen zijn die allergisch of bang zijn voor honden.

N.B. Sommige programma-onderdelen worden gehouden in de gymzaal van de locatie. Vanwege hygièneregels mogen er geen honden de gymzaal in. Als jij een hulphond meeneemt en je wilt naar een sessie die in de gymzaal plaatsvindt, neem dan contact op met de organisatie.

Ik wil niet dat mijn volledige naam op de naambadge staat. Wat nu?

Het is mogelijk om alleen je voornaam of een pseudoniem op de naambadge te laten vermelden. Als je dat wilt, stuur dan een email met je verzoek naar inschrijven@autminds.nl

 

Houden jullie rekening met dieetwensen bij de lunch?

Het is mogelijk om vegetarisch te eten. Met overige dieetwensen kunnen we helaas (nog) geen rekening houden. We verzorgen de lunch zelf, met vrijwilligers waarvan de meesten zelf autisme hebben. We hebben er daarom voor gekozen alleen een reguliere en een vegetarische lunch aan te bieden.

We raden je aan je eigen lunch mee te brengen als je geen gebruik kunt of wilt maken van de broodjes die wij aanbieden.

 

Ik wil niet op de foto. Hoe maak ik dat duidelijk?

Op Autminds lopen één of meerdere fotografen rond. Er worden dus foto’s gemaakt.

Als je niet (herkenbaar) op de foto wilt, kun je dat op meerdere manieren aangeven:

  • Door het dragen van een groene keycord. De keycord heeft een andere kleur dan de standaard paarse kleur. Door deze andere kleur geef je aan dat je niet op de foto wilt.
  • Door tegen de fotograaf te zeggen dat je niet op de foto wilt komen.
  • Door even ergens anders heen te lopen/ uit beeld te lopen, als je ziet dat er foto’s gemaakt worden.
Is er een bewaakte garderobe?

Nee.

Op Autminds is geen bewaakte garderobe aanwezig. Sterker nog, er is helemaal geen garderobe. Wel is het mogelijk je jas in één van de klaslokalen achter te laten. De organisatie wijst hiervoor een lokaal aan.

Achterlaten van je jas, tas of andere spullen gebeurt geheel op eigen risico.

Programma

Kan ik een voorkeur voor een parallelsessie aangeven?

Nee, in 2016 kunnen er geen voorkeuren voor parallelsessies worden opgegeven. We werken dit jaar niet met voorinschrijvingen voor bepaalde lezingen of workshops. Op de dag zelf kun je gewoon naar de sessie van je voorkeur gaan. Daarbij geldt: vol = vol.

We maken gebruik van 2 grote zalen (de aula en de gymzaal), waarin altijd wel plek is. Ook in het klaslokaal (lokaal 1.38) passen ca. 25 personen. De kans is dus groot dat je zonder problemen naar de presentatie van je voorkeur kunt gaan.

Over Autminds

Waarin verschilt Autminds van andere conferenties over autisme?

Autminds onderscheidt zich van andere conferenties over autisme op inhoud (het inhoudelijke programma) en doelgroep. Onze doelgroep is primair de volwassene met autisme zelf, die al voldoende (basis)kennis over (het eigen) autisme heeft en nu een stapje verder wil gaan. Het programma sluit aan bij de behoeften van deze doelgroep.

Op Autminds wordt niet over ons gepraat, maar door ons en met ons. Over datgene wat wij belangrijk vinden. Datgene wat elders geen of te weinig aandacht krijgt.

Het programma richt zich niet op de medische kant van autisme. Op Autminds vind je dus geen presentaties over diagnostiek, behandeling of begeleiding. Wel is er ruimte voor presentaties met een sociologische of disability studies invalshoek.

Het programma biedt hiermee ruimte voor onderwerpen die elders (te) weinig aandacht krijgen. Daarmee is Autminds innovatief te noemen.

Waarin verschilt Autminds van andere ontmoetingsmogelijkheden voor volwassenen met autisme?

Het verschil tussen Autminds en andere ontmoetingsmogelijkheden voor volwassenen met autisme, zoals de PAS-contactdagen of Iets Drinken, zit in het educatieve karakter van Autminds. Autminds is, analoog aan het Engelse Autscape en het Amerikaanse Autreat, een conferentie ‘die verschil maakt’ (a conference with a difference).

Is Autminds een belangenorganisatie?

Nee, Autminds is geen belangenvereniging, zoals PAS-Nederland. Wil je je bezighouden met belangenbehartiging, met specifieke thema’s zoals zorg of arbeid, of met het organiseren van gespreks- en contactmogelijkheden voor volwassenen met autisme, dan verwijzen wij je graag door naar PAS-Nederland.

Veel organisatoren van Autminds zijn ook actief betrokken bij andere activiteiten en organisaties op het gebied van autisme. Deze activiteiten horen dan bij die andere organisatie, zoals PAS-Nederlandof de stichting Asociale Kaart.

Wat krijgen de sprekers?

Sprekers ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klas en gratis entree.

Op dit moment is het nog niet mogelijk, en ook niet wenselijk, om sprekers te betalen voor hun bijdrage.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

  1. Als organisatie hebben we er bewust voor gekozen de toegangsprijs voor Autminds zo laag mogelijk te houden. Veel mensen met autisme leven van een (erg) laag inkomen, zoals een Wajong-uitkering. Autminds moet ook voor deze doelgroep bereikbaar zijn. Een veelgehoorde kritiek op andere congressen op het gebied van autisme, zoals het NVA-congres, is juist dat deze te duur zijn. Waardoor veel mensen met autisme niet in staat zijn te komen. Dit willen we als Autminds anders doen. Als we meer inkomsten hebben als stichting, bijvoorbeeld door sponsoring, gaan we de beloning van sprekers (en organisatoren) heroverwegen. Daarbij blijven we de afweging maken tussen beloning van enkelen en toegankelijkheid voor velen.
  2. Organisatoren krijgen ook (nog) niet betaald. De inzet van het vaste medewerkersteam van Autminds gedurende het hele jaar voorafgaand aan het congres is vele malen groter dan de tijd die een spreker kwijt is aan zijn/haar bijdrage.
  3. Sprekers betalen voor hun bijdrage kan betekenen dat we hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en inhoud van de bijdrage, of aan de ervaring van de spreker. Nu hebben we ervoor gekozen ook beginnende sprekers een plek in het programma te geven. Met Autminds willen we bijdragen aan de empowerment van mensen met autisme. Mensen die op de ‘mainstream’ congressen en themadagen geen kans krijgen, maar wel een goed verhaal hebben, willen wij een podium bieden.
  4. We hopen dat sprekers zich aanmelden omdat ze willen bijdragen aan het versterken van andere mensen met autisme, en niet alleen voor eigen gewin.

Tenslotte:

Wil jij dat (op termijn) sprekers en organisatoren betaald worden voor hun inzet?

Meld je dan nu aan als sponsor of donateur!

 

Share