Spring naar inhoud

Shell vrijwilligersfonds sponsort oprichting stichting

Autminds ontvangt een bijdrage uit het vrijwilligersfonds van Shell. Het Shell vrijwilligersfonds is een fonds waaruit Shell haar werknemers een bijdrage kan uitkeren voor hun inzet binnen vrijwilligerswerk. Aangezien Diederik Weve, een van de stuurgroepleden van Autminds, bij Shell werkt, lag het voor de hand een beroep te doen op deze pot met geld. Met succes! Het geld zal gebruikt worden bij de realisatie van stichting Autminds.

Share